Поверителност


ЕЛЕГРА гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. 

Личните данни на Клиента, които той попълва при регистрация, се използват от нас както следва:

Име и адрес: за извършване на доставката и попълването на фактура.
E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

ЕЛЕГРА се ангажира да не предава личните данни на трети лица, 
освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги 
или при поискване от съответните държавни органи.

ЕЛЕГРА има право да запазва информацията за Потребителя, 
разположена на сървъра на ЕЛЕГРА и да ги предостави на съответните държавни органи 
в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, 
законните интереси и сигурността на ЕЛЕГРА.

Новини от магазина

Последвайте ни