Skip to content

Бокали

Според църковните канони на християнството, бракът е тайнство. Към него младоженците пристъпват доброволно. Тържествено си обещават съпружеска вярност пред свещеника и църквата. Свещеника освещава техният съюз и ги благославя с божествена благодат. Размяната на халките и отпиването на три глътки червено вино от една чаша (бокал), символизира че от този момент съпрузите ще споделят заедно радост и сърби, богатство и бедност, болест и здраве.

За Вашият църковен ритуал изберете от нашите забележителни и изящни ритуални бокали.