Skip to content

Книги за пожелания

Книгата за пожелания съхранява най-искрените, истинските и сърдечни пожелания, като и рецептите за любов от Вашите родители, роднини и приятели. Тя се попълва по време на тържеството и остава един скъп и мил спомен, заради хубавите пожелания и благодарностите, и “рецепти” от страна на гостите. Съхранени във времето пазещи спомена от най-вълнуващият и приказен ден в живота – Вашата сватба.